Home / Сливен

Сливен

Председателя на Административен съд – София също с интересни имоти

Радостин Радков е председател на Административен съд – София. Радостин Радков е с ранг  „съдия във ВКС и ВАС“ Роден е в гр. Сливен, право е завършил във Висш институт на МВР гр. София. От 1991 – 1992 г. е  стажант – съдия в Окръжен съд Сливен, през 1992 година …

чети още